https://blisdigital.com/werk/whoa-systems-complexe-wet-en-regelgeving-geautomatiseerd-waardoor-de-mkb-ondernemer-ontsnapt-aan-faillissement https://blisdigital.com/en/cases/whoa-systems-complexe-wet-en-regelgeving-geautomatiseerd-waardoor-de-mkb-ondernemer-ontsnapt-aan-faillissement
Hermes Advisory

WHOA Systems: Complexe wet- en regelgeving geautomatiseerd

WHOA Systems: Complexe wet- en regelgeving geautomatiseerd, waardoor de mkb-ondernemer ontsnapt aan faillissement.

In opdracht van Hermes Advisory ontwikkelden we een op Microsoft Azure gebaseerde legaltech cloudoplossing voor WHOA trajecten. WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord en biedt ondernemers die in betalingsproblemen zitten, uitzicht om te ontsnappen aan faillissement door middel van een herstructurering van hun bedrijf. Met de door ons ontwikkelde applicatie wordt het proces rondom de WHOA wet- en regelgeving voor een groot deel geautomatiseerd.

WHOA Systems

In de tijd van de Coronacrisis is deze applicatie zeer actueel. De wet biedt uitzicht op reorganisatie voor bedrijven die het moeilijk hebben, maar vanwege de hoeveelheid werk die een WHOA-traject met zich meebrengt, zou een gemiddelde mkb-ondernemer hier niet voor in aanmerking komen.

Automatisering en workflow

Met de automatiseringsslag die we samen met Hermes Advisory gemaakt hebben, komen zij juist wel in aanmerking. Veel juridisch hand- en rekenwerk is vervangen door middel van een slimme workflow-toepassing en algoritmes. WHOA Systems voorziet daarmee in het opstellen van een nieuwe waardering en kapitaalstructuur voor het bedrijf, het indelen van klassen, het valideren van schulden, het maken van debt analytics en het genereren van documenten voor de rechtbank.

Ook kunnen alle verschillende stakeholders de actuele status van het traject volgen door middel een persoonlijk stakeholders-portaal.

Kennis en ervaring

Onze kennis en ervaring in Legal, Finance & Tech kwamen goed van pas bij dit project. Door meerdere sprints met de Hermes Advisory te doorlopen, zijn we in korte termijn tot een goede eerste versie gekomen. Daarna zijn we in rap tempo door blijven ontwikkelen in sprints om steeds nieuwe functionaliteit toe te voegen.

We hopen dat WHOA Systems kan helpen met het voorkomen van onnodige faillissementen en blijven doorontwikkelen aan de applicatie!

Informatie over WHOA trajecten: Hermes Advisory