https://blisdigital.com/teams/blis-ventures https://blisdigital.com/en/teams/blis-ventures
BLIS Ventures

Samen ondernemen door participaties en resultaat-gebaseerde samenwerkingen

Wat we doen

Met BLIS werken we op ondernemende wijze met partners samen aan innovatieve digitale producten en diensten. Waar we in de andere teams op projectbasis samenwerken, streven we binnen Partnerships & Ventures ‘shared revenue’ en participaties na.

Met BLIS Ventures en Partnerships kennen wij twee samenwerkingsvormen:

Samenwerking

Samenwerking als autonome partijen, waarin we afspreken hoe we gezamenlijk investeren en profiteren van het resultaat

Participatie

Participatie in digital products & services die als core-business van onze partner worden ingezet

BLIS Ventures en Partnerships is voortgekomen uit GrowMotion.

Meer weten over onze samenwerkingen?

Bel of mail Richard Schot

Richard Schot